Wii Scart RGB Kabel von Nintendo RVL-013 - Freiburg (Breisgau)